This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Cymbal 45 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410251

Cymbal 45

450 g Cymoxanil pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Preparatet har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor anvendes i blanding med f.eks. Ranman Top og Revus. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke er synlig).

Cymbal 45 anvendes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter, særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes å ha en lav til medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Da Cymbal 45 skal brukes i blanding med andre midler mot tørråte, er risikoen for resistens lav. Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager.

Regnfast etter 2 timer.

Blandbarhet: Cymbal skal blandes med f. eks. Ranman Top, Revus eller annet virksomt middel for å sikre en bedre forebyggende virkning mot tørråte.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 kg

Behandlingsfrist

7 dager før høsting

Dose

25 g/daa. i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte.Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Filter

A1/P3

NAD

25 g/daa

Lagring

Tørt og frostfritt

Avstand vann

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter.

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Cymbal 45 opptrer i