This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Cymbal 45 | Plantekultur

Cymbal 45

Varenr: 410251

450 g Cymoxanil pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Preparatet har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor anvendes i blanding med f.eks. Ranman Top og Revus. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig).

Cymbal 45 anvendes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter, særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes å ha en lav til medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Da Cymbal 45 skal brukes i blanding med andre midler mot tørråte, er risikoen for resistens lav. Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager.

Regnfast etter 2 timer.

Blandbarhet: Cymbal skal blandes med f. eks. Ranman Top, Revus eller annet virksomt middel for å sikre en bedre forebyggende virkning mot tørråte.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

7 dager før høsting

Dose:

25 g/daa. i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte.Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Filter: A1/P3
NAD: 25 g/daa
Lagring: Tørt og frostfritt
Avst.vann:

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Cymbal 45 opptrer i:

Virkningstabeller Cymbal 45 opptrer i

Soppsykdommer i potet