This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Danitron | Plantekultur

Danitron

Varenr: 410343

53 g fenpyroksimat pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.


Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten.

Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Danitron har off-label godkjenning.
Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Bringebær:
Brukes før blomstring

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.
NAD: 150 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

30 m.
Se avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Danitron opptrer i: