This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Danitron | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410343

Danitron

53 g fenpyroksimat pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten.

Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet 

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 l

Behandlingsfrist

Bringebær:
Brukes før blomstring

Dose

75-100 ml pr. 100 l vann

Filter

P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD

150 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

30 m.
Se avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner.

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Danitron opptrer i