This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Danitron | Plantekultur
Plantevern

Danitron

Varenr: 410343

(53 g fenpyroksimat pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten.

Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene.

Se etikett for plantetoleranse.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Danitron har off-label godkjenning, pr. 6/12-2021 gyldig til 30/4-2022. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Bringebær:
Brukes før blomstring.

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.
NAD: 100 ml/daa.
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels