This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Dazide Enhance - NYHET | Plantekultur

Dazide Enhance - NYHET

Varenr: 410424

850 g daminozid pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Vekstregulering av prydplanter i veksthus.
Tilsvarer Alar 85 SG

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Dazide Enhance er tillatt brukt til vekstregulering av prydplanter og sommerblomster i veksthus. Aktuelle prydplanter er blant annet Asters, Azalea, Brassica, Cosmos, Dicentra, Lobelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola, Zinnia, Kalanchoe, Hydrangea, Petunia, Calibrachoa, Helianthus og Chrysantemum. Dazide Enhance hemmer strekningsveksten og gir plantene en kompakt vekstform.

Siste vekststadium hvor behandling er tillatt er når 40% av blomstene er åpne (BBCH 64). Dosering og antall behandlinger avhenger av ulike faktorer, som for eksempel plantevekst og dyrkingsforhold. Ved tilberedning av sprøytevæsken fyll først halvparten av tanken med vann før tilsetning av produktet for å forhindre overdreven skumdannelse.

Maks antall behandlinger pr. dyrkningshold, 5 år.
Minimumsintervall mellom behandlinger, 7 dager.

Blanding: Det anbefales ikke å blande Dazide Enhanche med andre preparater eller kjemikalier.

Pakn.str.: 4 x 1 kg
Dose:

0,06-0,6% (60-600 g pr. 100 l vann).
Maks dose pr. dyrkningshold og år er 3000 g/daa.

NAD: 900 g/daa
Lagring: Må lagres tørt og ved romtemperatur
Helseklasse: Ukjent