This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Decis Mega EW 50 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410355

Decis Mega EW 50

50 g deltametrin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Decis Mega er tillatt brukt mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 4 uker alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f.eks. biller, fritflue, gulrotflue, lus, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl.

Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter. Produktet er skånsomt mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting før et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten. Da Decis Mega EW 50 tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste andre plantevernmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og behandlingstider. Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Jordbær og bringebær:
Før blomstring
Oljevekster:
45 dager
Korn, mais, rødbete:
30 dager
Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål og stikkelsbær:
14 dager
Frilandsagurk:
3 dager 
Andre mat- og fôrvekster:
7 dager 
Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter sprøyting.

Dose

Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstid

Filter

A1/ P3

NAD

15 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Decis Mega EW 50 opptrer i