This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Delaro SC 325 | Plantekultur
Plantevern

Delaro SC 325

Varenr: 410275

(175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.

Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici.

Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og strobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger pr. sesong. Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Delaro SC 325 har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag og Det Norske Skogselskap . Virkeområde og bruksområde er: I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene. Mot G. abietis og furuskyttesopper
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
5 uker

Dose:

Korn Høstbehandling:
50-70 ml pr. daa.
Vårbehandling:
Bygg og havre:
40-80 ml pr. daa. Hvete, rug og rughvete:
50-100 ml pr. daa.
Gras i grøntanlegg Høstbehandling:
50-100 ml per daa.
Bruk 15-30 liter vann pr. daa.

Filter: A1/ P3
NAD: 100 ml/daa.
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Avst.vann:

10 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels