This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Delaro SC 325 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410275

Delaro SC 325

175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle.

Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici.

Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og strobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger pr. sesong. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Godkjenninger

I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene.
Mot G. abietis og furuskyttesopper
Kilde: Mattilsynet

Mot kløverskålsopp, kløverbrann, kløverrust og andre bladsykdommer i frøeng av rødkløver.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Korn:
5 uker

Dose

Korn Høstbehandling:
50-70 ml pr. daa
Vårbehandling:
Bygg og havre:
40-80 ml pr. daa
Hvete, rug og rughvete:
50-100 ml pr. daa
Gras i grøntanlegg Høstbehandling:
50-100 ml per daa
Bruk 15-30 liter vann pr. daa

Filter

A1/ P3

NAD

100 ml/daa

Lagring

Tørt, kjølig og frostfritt

Avstand vann

10 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Delaro SC 325 opptrer i