This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

DP – Klebemiddel | Plantekultur
Plantevern

DP – Klebemiddel

Varenr: 410613

(900 g alkohol-etoksylat pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl.

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Tripali og Titus. Kan også brukes til Stabilan 750 og Cerone.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.  

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske. 100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter: P2/A1
NAD: 15 ml/daa.
Lagring: Frostfritt
Helseklasse: Ukjent
Miljøklasse: Ukjent