This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

DP – Klebemiddel | Plantekultur

DP – Klebemiddel

Varenr: 410613

900 g alkohol-etoksylat pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl.

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Tripali og Titus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.  

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske. 100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter: P2/A1
NAD: 15 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Ukjent

Sprøyteplaner DP – Klebemiddel opptrer i:

Virkningstabeller DP – Klebemiddel opptrer i

Ugras