This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

DP – Klebemiddel | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410613

DP – Klebemiddel

900 g alkohol-etoksylat pr. l
Fare

Avgiftskl.

Sikkerhetsdatablad

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Tripali og Titus.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.  

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

50 ml pr. 100 l sprøytevæske. 100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter

P2/A1

NAD

15 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Ukjent
Etikett

Tabeller DP – Klebemiddel opptrer i