This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) | Plantekultur
Plantevern

Duplosan Max (tidl. MCPA 750)

Varenr: 410617

750 g MCPA pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. Nedbør de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Duplosan Max kan blandes med Banvel, CDQ SX, Gratil 75 WG, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Duplosan Meko, Pixxaro, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 i korn samt vanlig brukte sopp og skadedyrmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og tider. Det frarådes å blande Duplosan Max/MCPA med vekstregulerende midler ved sprøyting mot rotugras i korn.

OBS! Enkelte blandingspartnere er ikke godkjent i kløver. Se etikett og blandetabell.

Duplosan Max har off-label godkjenning. Søker Norsk Frøavlerlag og Norsk Juletre. Virkeområde og bruksområde: Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Frøugras i korn uten kløver:
80 - 100 ml pr. daa.
Korn og kløvergjenlegg og korn med fangvekster med kløver:
50 - 80 ml pr. daa.
Eng, beite og frukthager:
150 - 240 ml pr. daa.
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
240 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150 - 240 ml pr. daa.

Filter: P2/A1
NAD: 240 ml/daa
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy