This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Max | Plantekultur

Duplosan Max

Varenr: 410617

Dimetylaminsalt av MCPA 750 g pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. Nedbør de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Duplosan Max kan blandes med Alliance, Banvel, CDQ SX, Gratil 75 WG, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Duplosan Meko, Pixxaro, Saracen Delta, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 i korn samt vanlig brukte sopp og skadedyrmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og tider. Det frarådes å blande Duplosan Max med vekstregulerende midler ved sprøyting mot rotugras i korn.

OBS! Enkelte blandingspartnere er ikke godkjent i kløver. Se blandetabell.

Duplosan Max har off-label godkjenning.
Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Kilde: Mattilsynet

Duplosan Max har minor use godkjenning.
Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Frøugras i korn uten kløver:
80-100 ml pr. daa
Korn og kløvergjenlegg og korn med fangvekster med kløver:
50-80 ml pr. daa
Eng, beite og frukthager:
150-240 ml pr. daa
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
240 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150-240 ml pr. daa

Filter: P2/A1
NAD: 240 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Duplosan Max opptrer i:

Virkningstabeller Duplosan Max opptrer i

Ugras