This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Meko | Plantekultur

Duplosan Meko

Varenr: 410118

600 g mekoprop-P pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot ugras i eng, beite og frukthager, og i korn uten kløver. 

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med god virkning mot ettårig ugras som jordrøyk, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, vassarve, åkergråurt, åkersennep og åkersvineblom. Har også god virkning mot flerårige arter som dikesvineblom, engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, ryllik, soleiearter, stornesle, syrearter, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel.

Preparatet tas raskt opp gjennom ugrasplantenes bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter som f.eks. kløver.

Blandbarhet: Kan blandes med Alliance WG, Duplosan Max, CDQ SX, Hussar Plus OD, Pixxaro, Saracen Delta og Tripali m.fl. for å sikre effekten mot andre ugrasarter, se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke slås før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Etablert grasmark:
100-200 ml pr. daa
Frukthager:
200 ml pr. daa
Korn, rotugras:
200 ml pr. daa
Korn, frøugras:
100-170 ml pr. daa.

Filter: P2/A1
NAD: 200 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Duplosan Meko opptrer i:

Virkningstabeller Duplosan Meko opptrer i

Ugras