This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Super | Plantekultur

Duplosan Super

Varenr: 410182

130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot følgende flerårige arter: åkerdylle, åkermynte, åkertistel, åkersvinerot, høymole, ulike syrearter, soleiearter, løvetann, mjødurt, hundekjeks, marikåpe, ryllik, stornesle (brennesle), landøyda og dikesvineblom. Har i tillegg effekt på et-årlige arter: balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersennep.

Har også god virkning mot dåarter, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger 20⁰ C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrmidler. Blanding med Harmony 50 SX forsterker effekten mot bl.a. hundekjeks.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose:

Eng og beite:
250-500 ml pr. daa
Frukthage:
300-500 ml pr. daa
OBS!
Åkertistel bekjempes best på rosettstadium.
Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter: A1/ P2
NAD: 400 ml/daa
Lagring: Kjølig og frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Ukjent

Sprøyteplaner Duplosan Super opptrer i:

Virkningstabeller Duplosan Super opptrer i

Ugras