This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fenix | Plantekultur

Fenix

Varenr: 410121

600 g aklonifen pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot frøugras i potet, også under plast og fiberduk, gulrot, løk, erter, dill og kruspersille/bladpersille.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Allsidig kontaktvirkende ugrasmiddel som virker best på nyspirt ugras, men også mot ugras under oppspiring. God virkning mot de fleste ugrasarter som normalt forekommer ved dyrking av jord- og hagebruksvekster. Spesielt god virkning mot klengemaure, meldestokk, hønsegras, rødtvetann, vassarve, jordrøyk, smånesle, åkerminneblom, korsblomstra ugras, frøplanter av dylle, åkergull og åkerminneblom.

God virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. Variabel virkning mot vindelslirekne og åkersvineblom. Svak mot då, se virkningstabell.
I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder straks etter behandling kan skade kulturen.

Blandbarhet: Kan blandes med Centium i potet og gulrot og med Basagran SG i erter. Fenix kan også blandes med Boxer i potet før oppspiring. Ikke aktuelt å blande med insekt- og soppmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Fenix har off-label godkjenning.
Mot frøugras i rotpersille og pastinakk.
Sådd og plantet vårløk.
Mot frøugras i bønner.
Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Mot frøugras i stangselleri og knollselleri.
Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk).
Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off- label godkjenning.
Mot frøugras i åkerbønne.
Mot frøugras i knollselleri.
Mot frøugras i kepaløk, inkl. sådd løk og sjalottløk, purre.
Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere.
Mot frøugras i asparges.
Mot frøugras i karve.
Mot frøugras i åkerbønner.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett og sprøyteplan. Maks. antall behandlinger, se etikett.

Filter: A1/P3
NAD: 175 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

Erter og løk:
20 m
Poteter og gulrot:
20 m
Dill og persille:
20 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Fenix opptrer i:

Virkningstabeller Fenix opptrer i

Grasugras

Ugras