This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fenix | Plantekultur
Plantevern

Fenix

Varenr: 410121

(600 g aklonifen pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot frøugras i potet, også under plast og fiberduk, gulrot, løk, erter, dill og kruspersille/bladpersille.

Allsidig kontaktvirkende ugrasmiddel som virker best på nyspirt ugras, men også mot ugras under oppspiring. God virkning mot de fleste ugrasarter som normalt forekommer ved dyrking av jord- og hagebruksvekster. Spesielt god virkning mot klengemaure, meldestokk, hønsegras, rødtvetann, vassarve, jordrøyk, smånesle, åkerminneblom, korsblomstra ugras, frøplanter av dylle, åkergull og åkerminneblom.

God virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. Variabel virkning mot vindelslirekne og åkersvineblom. Svak mot då. Se virkningstabell og etikett.
I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder straks etter behandling kan skade kulturen.

Blandbarhet: Kan blandes med Centium i potet og gulrot og med Basagran SG i erter. Fenix kan også blandes med Boxer i potet før oppspiring. Ikke aktuelt å blande med insekt- og soppmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Fenix har off-label godkjenning. Søker er NLR, Innerøykarve SA og GA-FA. Virkeområde og bruks-område er: Mot sådd og plantet vårløk. Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser. Mot frøugras i kepaløk, inkl. sådd løk og sjalottløk, purre. Mot frøugras i stangselleri og knollselleri. Mot frøugras i bønner. Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk). Mot frøugras i åkerbønne. Mot frøugras i knollselleri. Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off-label godkjenning. Mot frøugras i asparges. Mot frøugras i karve. Mot frøugras i rotpersille og pastinakk. Mot frøugras i stangselleri og knollselleri. Gjelder også under solfangere.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett og sprøyteplan. Maks. antall behandlinger, se etikett.

Filter: A1/P3
NAD: 175 ml/daa.
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

Erter og løk:
20 m.
Poteter og gulrot:
20 m.
Dill og persille: 20 m.
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy