This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fenix | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410121

Fenix

600 g aklonifen pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot frøugras i potet, også under plast og fiberduk, gulrot, løk, erter, dill og kruspersille/bladpersille.

Allsidig kontaktvirkende ugrasmiddel som virker best på nyspirt ugras, men også mot ugras under oppspiring. God virkning mot de fleste ugrasarter som normalt forekommer ved dyrking av jord- og hagebruksvekster. Spesielt god virkning mot klengemaure, meldestokk, hønsegras, rødtvetann, vassarve, jordrøyk, smånesle, åkerminneblom, korsblomstra ugras, frøplanter av dylle, åkergull og åkerminneblom.

God virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. Variabel virkning mot vindelslirekne og åkersvineblom. Svak mot då, se virkningstabell.
I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder straks etter behandling kan skade kulturen.

Blandbarhet: Kan blandes med Centium i potet og gulrot og med Basagran SG i erter. Fenix kan også blandes med Boxer i potet før oppspiring. Ikke aktuelt å blande med insekt- og soppmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot frøugras i rotpersille og pastinakk.
Sådd og plantet vårløk.
Mot frøugras i bønner.
Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser.
Mot frøugras i stangselleri og knollselleri.
Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk).
Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off- label godkjenning.
Mot frøugras i åkerbønne.
Mot frøugras i knollselleri.
Mot frøugras i kepaløk, inkl. sådd løk og sjalottløk, purre.
Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere.
Mot frøugras i asparges.
Mot frøugras i karve.
Mot frøugras i åkerbønner.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

Se etikett og sprøyteplan. Maks. antall behandlinger, se etikett.

Filter

A1/P3

NAD

175 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

Erter og løk:
20 m
Poteter og gulrot:
20 m
Dill og persille:
20 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Fenix opptrer i