This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fibro | Plantekultur

Fibro

Varenr: 410361

797 g parafinolje pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Fibro er godkjent brukt mot bladlus som virusvektor i potet, frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, samt pæresuger i pære. Preparatet er tilpasset en integrert bekjempelsesstrategi og er tillatt både i økologisk og konvensjonell dyrking og inneholder olje med dokumenterte helse- og miljøegenskaper.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Fibro virker mot ikke-persistent virus som PVA og PVY ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig. Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting. Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Preparatet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp og egg slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning.

I potet benyttes Fibro for å redusere smitte med ikke persistente virus (PVA, PVY). Preparatet må brukes forebyggende når det er risiko for angrep av bladlus. I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom. I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.

Mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Det brukes 50 - 75 liter sprøytevæske pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong.

Mot pæresuger like før eggklekking fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Anbefalt væskemengde er 50 - 75 liter pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger pr. vekstsesong. 2. sprøyting foretas 2 - 3 dager senere hvis det er behov.

Blandbarhet: I potet kan det blandes med midler mot potettørråte f.eks. Ranman Top. Fibro kan blandes med insektmidlet Teppeki og med pyretroider. I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige midler. 

Fibro har minor-use godkjenning.
Mot egg og unge frittlevende stadier av insekter og midd på eple, pære, plomme, kirsebær og bær i tunnel og på friland.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Potet:
1 uke før risdreping
Stein- og kjernefrukt:
BBCH 53-57

Dose:

Potet:
0,7-1,0 l i 20-40 l vann pr. daa.
Stein- og kjernefrukt:
1,0-1,5 l i 100 l vann pr. daa.
Pæresuger:
1,5-2,0 liter i 100 liter vann.

Filter: A2/P3
NAD: 2250 ml/daa
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt
Avst.vann:

Potet:
5 m
Stein og kjernefrukt:
30 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Fibro opptrer i:

Virkningstabeller Fibro opptrer i

Skadedyr