This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Floramite 240 SC | Plantekultur
Ingen treff

Floramite 240 SC

247,5 g bifenazat
Advarsel

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Skadedyrmiddel mot spinnmidd i prydplanter i veksthus.

Floramite er et selektivt middel mot spinnmidd og er skånsom mot nyttedyr. Floramite gir en direkte kontaktvirkende ”knockdown” effekt samt en god langtidsvirkning. Preparatet har virkning på alle stadier av spinnmidd og en viss virkning på egg. Floramite er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre preparater.

For å bevare den gode virkningen av Floramite skal det brukes i kombinasjon med preparater som har annen virkningsmekanisme. Floramite skal brukes maksimalt 2 ganger. Det er ikke registrert skade på prydplanter som er testet, men før bruk i større partier anbefales det å prøvebehandle i et mindre antall planter før hele bestanden behandles.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Dose

40 ml
Anbefalt vannmengde 100-200 l/da. Bruk ikke under 100 l/da.

Filter

A1/P3

NAD

40 ml/daa

Lagring

Kjølig men frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Floramite 240 SC opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur