This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Floramite 240 SC | Plantekultur

Floramite 240 SC

Varenr: 410341

247,5 g bifenazat

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Skadedyrmiddel mot spinnmidd i prydplanter i veksthus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Floramite er et selektivt middel mot spinnmidd og er skånsom mot nyttedyr. Floramite gir en direkte kontaktvirkende ”knockdown” effekt samt en god langtidsvirkning. Preparatet har virkning på alle stadier av spinnmidd og en viss virkning på egg. Floramite er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre preparater.

For å bevare den gode virkningen av Floramite skal det brukes i kombinasjon med preparater som har annen virkningsmekanisme. Floramite skal brukes maksimalt 2 ganger. Det er ikke registrert skade på prydplanter som er testet, men før bruk i større partier anbefales det å prøvebehandle i et mindre antall planter før hele bestanden behandles.

Blandbarhet: Kan blandes med andre plantevernmidler, men det bør alltid først utføres en prøvebehandling for å sikre blandbarhet og kulturens toleranse.

Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer er avviklet.
Nytt reg.nr. 2022.24 for bruk til prydplanter i veksthus
Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.

Pakn.str.: 20 x 250 ml
Dose:

40-60 ml pr. daa.

Filter: A1/P2
NAD: 60 ml/daa
Lagring: Kjølig men frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Floramite 240 SC opptrer i: