This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Focus Ultra | Plantekultur
Plantevern

Focus Ultra

Varenr: 410124

(100 sykloksydim pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (tunrapp, virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende) i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konservesert, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og rabarbra på friland, frøeng av rødsvingel og rødkløver.

Preparatet er systemisk og tas opp gjennom blad og strå. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får etter hvert en rødlig fargetone. Full virkning ses etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium.

Preparatet virker best når graset er i god vekst. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25⁰ C eller under 5⁰ C (eller fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og andre ugrasmidler eller jordbearbeiding.
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk derfor grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.

Blandbarhet: Kan blandes med insektmidler. 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Rosenkål, oljevekster og knollselleri:
8 uker.
Øvrige kulturer:
6 uker.

Dose:

400-500 ml pr. daa. Se etikett.
300 ml pr. daa. mot spillkorn og floghavre.

Filter: P2/A1
NAD: 600 ml/daa.
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav