This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Focus Ultra | Plantekultur
Ingen treff

Focus Ultra

100 sykloksydim pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende) i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konservesert, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og rabarbra på friland, frøeng av rødsvingel og rødkløver.

Preparatet er systemisk og tas opp gjennom blad og strå. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, og andre grasarter. Veksten stopper like etter behandling og graset får etter hvert en rødlig fargetone. Full virkning ses etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium.

Preparatet virker best når graset er i god vekst. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25⁰ C eller under 5⁰ C (eller fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og andre ugrasmidler eller jordbearbeiding.
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk derfor grundig rengjøring før og etter bruk av Focus Ultra.

Blandbarhet: Kan blandes med insektmidler. Se blandetabeller.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Rosenkål, oljevekster og knollselleri:
8 uker
Øvrige kulturer:
6 uker

Dose

400-500 ml pr. daa
300 ml pr. daa. mot spillkorn og floghavre.

Filter

A1/P2

NAD

500 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Focus Ultra opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur