This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Focus Ultra | Plantekultur

Focus Ultra

Varenr: 410124

100 sykloksydim pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (tunrapp, virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende) i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konservesert, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og rabarbra på friland, frøeng av rødsvingel og rødkløver.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Preparatet er systemisk og tas opp gjennom blad og strå. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får etter hvert en rødlig fargetone. Full virkning ses etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium.

Preparatet virker best når graset er i god vekst. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25⁰ C eller under 5⁰ C (eller fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og andre ugrasmidler eller jordbearbeiding.
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk derfor grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.

Blandbarhet: Kan blandes med insektmidler. 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Rosenkål, oljevekster og knollselleri:
8 uker
Øvrige kulturer:
6 uker

Dose:

400-500 ml pr. daa
300 ml pr. daa. mot spillkorn og floghavre.

Filter: P2/A1
NAD: 500 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Focus Ultra opptrer i:

Virkningstabeller Focus Ultra opptrer i

Grasugras