This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fungaflash | Plantekultur
Plantevern

Fungaflash

Varenr: 410244

(100 g Imazalil pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk. Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet.

Preparatet kan gi fysiologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer enn tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann. Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde.

Filter: P2/A1
NAD: 250 ml/daa.
Lagring: Frostfritt.
Helseklasse: Høy
Miljøklasse: Lav