This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fungaflash | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410244

Fungaflash

100 g Imazalil pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk. Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet.

Preparatet kan gi fysiologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer enn tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

3 dager

Dose

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann.

Filter

P2/A1

NAD

250 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Helseklasse

Høy

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Fungaflash opptrer i