This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fungaflash | Plantekultur

Fungaflash

Varenr: 410244

100 g Imazalil pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk. Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet.

Preparatet kan gi fysiologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer enn tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1
NAD: 250 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Helseklasse: Høy
Miljøklasse: Lav