This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gallery | Plantekultur

Gallery

Varenr: 410192

500 g isoksaben pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot tofrøbladet ugras i frukt, bærvekster, prydplanteskoler, buskrabatter, juletrebeplantning og totalbekjempelse på udyrka arealer.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Systemisk ugrasmiddel med jordvirkning og lite til ingen bladvirkning. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, åkerstemor, åkerminneblom m.fl. Svak virkning mot klengemaure, tungras, melkearter og åkersvineblom. Ingen virkning mot etablert rotugras og grasarter.

Gallery brukes før ugraset spirer. Kan benyttes ned til 0°C. Nedbør etter sprøyting vil fremme virkningen. I nyplanting av jordbær og bringebær sprøytes det først etter 10 dager. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, men dette forutsetter dyp pløying.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 20 x 500 ml

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Jordbær:
50-100 ml pr. daa
Andre bruksområder:
Se etikett.

Filter: P2/A1
NAD: 100 ml/daa
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

10 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Gallery opptrer i:

Virkningstabeller Gallery opptrer i

Ugras