This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Geoxe 50 WG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410287

Geoxe 50 WG

500 g fludioksonil pr. kg
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råte­sopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast. Fludioksonil påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst.

For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger pr. sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler og skadedyrmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 kg

Behandlingsfrist

Jordbær:
3 dager
Salat:
7 dager

Dose

50 g/daa

Filter

A1/P3 ved tåkesprøyte. A1/P2 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom

NAD

50 g/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

5 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Geoxe 50 WG opptrer i