This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Goltix | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410153

Goltix

700 g metamitron pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot frøugras i jordbær og rødbeter.

Kombinert jord- og bladvirkning som hindrer oppspiring av frøugras og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold, på ugrasets frøbladstadium og frem til ugraset har 1-2 varige blader. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot ugras som har kommet lenger enn 2-3 bladstadiet.

God virkning mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve og åkerstemor. Svak virkning mot klengemaure, vindeslirekne og oppspirt tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temp. over 15⁰ C.

Blandbarhet: Kan blandes med Betanal SC.

Godkjenninger

Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl. sjalottløk, og i purre og vårløk.
Kilde: Mattilsynet

Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Mot ett- og tofrøblada ugras i gulrot, rotpersille og pastinakk før oppspiring.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 kg

Behandlingsfrist

Jordbær:
Senest før blomstring.
Rødbeter:
På frøbladstadiet uavhengig av utviklingsstadiet til beteplantene.

Dose

Maks 500 g pr. daa. pr. år.

Filter

P2/A1

NAD

250 g/daa

Lagring

Tørt

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Goltix opptrer i