This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Goltix | Plantekultur

Goltix

Varenr: 410153

700 g metamitron pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot frøugras i jordbær og rødbeter.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Kombinert jord- og bladvirkning som hindrer oppspiring av frøugras og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold, på ugrasets frøbladstadium og frem til ugraset har 1-2 varige blader. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot ugras som har kommet lenger enn 2-3 bladstadiet.

God virkning mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve og åkerstemor. Svak virkning mot klengemaure, vindeslirekne og oppspirt tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temp. over 15⁰ C.

Blandbarhet: Kan blandes med Betanal SC.

Goltix har off-label godkjenning.
Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl. sjalottløk, og i purre og vårløk.
Kilde: Mattilsynet


Goltix har minor-use godkjenning.
Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Mot ett- og tofrøblada ugras i gulrot, rotpersille og pastinakk før oppspiring.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Senest før blomstring.
Rødbeter:
På frøbladstadiet uavhengig av utviklingsstadiet til beteplantene.

Dose:

Maks 500 g pr. daa. pr. år.

Filter: P2/A1
NAD: 250 g/daa
Lagring: Tørt
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Goltix opptrer i:

Virkningstabeller Goltix opptrer i

Ugras