This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gratil WG 75 | Plantekultur

Gratil WG 75

Varenr: 410180

750 g amidosulfuron pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot ugras i korn med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med eller uten korn som dekkvekst), eng, beite og gras i grøntanlegg.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god virkning mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull, åkersennep, høymole, engsoleie og einstape. God effekt også mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindeslirekne og åkerminneblom.

Svak virkning mot gullkrage, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, åkerstemorblom, hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsom mot grasarter, unntatt engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også mot kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann, eller Mero 50 ml/daa.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste ugrasmidler, soppmidler eller insektmidler. Husk alltid å lese etiketten på blandingspartneren. Kan blandes med Duplosan Max for å sikre virkningen mot bl.a. løvetann og meldestokk.

Gratil har off-label godkjenning.
Mot einstape i juletreproduksjon.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 20 x 120 g

Behandlingsfrist:

Gras til silo og beite:
7 dager
Gras til høy:
21 dager

Dose:

2-6 g pr. daa

NAD: 6 g/daa
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Gratil WG 75 opptrer i:

Virkningstabeller Gratil WG 75 opptrer i

Ugras