This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Harmony 50 SX | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410100

Harmony 50 SX

500 g tifensulfuron-metyl pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugrasarter i eng, beite med eller uten kløver og fôrmais.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselig minigranulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå med spesielt god virkning mot høymole, hundekjeks, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende virkning mot enkelte andre bredbladete ugrasarter som engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak virkning mot løvetann og einstape.

Ugrasets vekst stopper raskt etter behandling. Full effekt ses etter 1-3 uker. Best virkning oppnås når ugraset er under god vekst ved høy luftfuktighet og temp. over 12⁰C. Preparatet gir ofte en forbigående veksthemming og gulfarging av graset i eng. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, sauesvingel og timotei påvirkes ikke nevneverdig. Etablert kløver får en forbigående veksthemming. Spesielt engsvingel kan reagere negativt med gulfarging og vekststans i 2-3 uker.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis, CDQ SX, Gratil, Harmony 50 SX, Harmony Plus SX, Express SX, Hussar Plus OD og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle eller tankblande med preparater som har annen virkningsmekanisme. Klebemiddel må alltid tilsettes for å bedre virkningen av ugras som er vanskelig å fukte.

Blandbarhet: Harmony 50 SX kan tankblandes med aktuelle skadedyrmidler og andre ugrasmidler som Duplosan Max, Duplosan Meko, Starane XL og Tomahawk 200. Klebemiddel skal alltid tilsettes når Harmony 50 SX brukes alene. Ved blanding med Duplosan Max kan klebemiddel sløyfes.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 100 g

Behandlingsfrist

Slått/beite:
7 dager

Dose

3-3,75 g pr. daa + normaldose av DP-klebemiddel.

Filter

A1/P3

NAD

3,75 g/daa

Lagring

Tørt og kjølig

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Harmony 50 SX opptrer i