This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Lentagran WP | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410131

Lentagran WP

450 g pyridat pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Lentagran WP er tillat brukt mot ugras i asparges, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, bladkål, knutekål, fôrkål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, kløvergjenlegg og gran i skogplanteskole.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløselig pose. Meget god virkning mot balderbrå, dåarter, gjetertaske, flikbrønsle, haremat, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, smånesle, svartsøtvier, tunbalderbrå, åkergråurt, åkersvineblom, bjørk, osp og selje. God virkning mot haredylle, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkersennep. Svak virkning mot hirsearter, hønsegras, åkergull, åkerstemor, tunrapp og de fleste korsblomstra ugrasarter.

Lentagran WP brukes fortrinnsvis mot ugras som spirer etter en tidligere behandling med jordvirkende middel. Virkningen ses etter 5-10 dager. Best ugrasvirkning oppnås ved sprøyting på tørre planter i god vekst når dagtemperaturen er over 8⁰C. Ugrasarter som Lentagran WP har en meget god virkning mot blir vanligvis bekjempet med godt resultat inntil ugraset har 2-4 varige blad. Under ugunstige sprøyteforhold, spesielt tørre forsommere, har virkningen mot noen ugrasarter vært ujevn.

Sprøyt tidlig på dagen slik at det blir flest mulig lystimer etter sprøyting. For at kulturplantenes beskyttende vokslag skal være godt utviklet bør behandlingen utføres etter noen varme, solrike dager. Risikoen for sviskade er størst etter en kald regnværsperiode, og ved nattetemperatur under 2⁰C. Skaden er forbigående og påvirker ikke avlingen. Tørre vekstforhold og vind kan dels forsinke, dels nedsette ugrasvirkningen.

Regnfast etter to timer.

Blandbarhet: Lentagran WP kan blandes med pyretroider (f.eks. Karate 5 CS og Decis Mega EW 50) og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell.
Det frarådes å blande Lentagran WP med ugrasmidler som svekker vokslaget (unntak for Matrigon). I gjenlegg med kløver uten korn som dekkvekst, kan Lentagran WP blandes med Duplosan Max. 

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot ugras i kepa- og sjalottløk.
Mot ugras i karve etableringsåret, gulrot, rotpersille, pastinakk, knollselleri, kålrot, jordskokk, pepperrot og beter på friland med og uten dekke.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 kg

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

100-200 g i 20-40 l vann pr. daa

Filter

P2/A1

NAD

200 g/ daa

Lagring

Tørt og temperert

Avstand vann

10 m vegetert buffersone:
Dette gjelder for alle kulturer med unntak av kløvergjenlegg.
5 m for kløvergjenlegg
Alle kulturer:
For å unngå avdrift til beter, spinat og andre kulturplanter fra meldefamilien skal det være en usprøytet sone på 5 meter. Alternativt kan det brukes dyser med 75 % avdriftsreduksjon.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Lentagran WP opptrer i