This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Luna Privilege | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410282

Luna Privilege

500 g fluopyram pr. l
Fare

Avgiftskl. 4

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i eple og pære.

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv. Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI-hemmer).

Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Luna Privilege virker systemisk, og opptak av preparatet skjer både gjennom blader og røtter. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre en god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege derfor benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep.

Blandbarhet: Se etikett og blandetabell.

Godkjenninger

Mot sopp i granplanter i skogplanteskoler.
Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner (inkl. åkerbønne) og sukkerert.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Kjernefrukt:
14 dager

Dose

20 ml pr. daa

NAD

20 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Luna Privilege opptrer i