This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Luna Privilege | Plantekultur

Luna Privilege

Varenr: 410282

500 g fluopyram pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i eple og pære. 

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv. Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI-hemmer).

Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Luna Privilege virker systemisk, og opptak av preparatet skjer både gjennom blader og røtter. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre en god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege derfor benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep.

Blandbarhet: Se etikett og blandetabell.

Luna Privilege har minor-use godkjenning.
Mot sopp i granplanter i skogplanteskoler.
Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner (inkl. åkerbønne) og sukkerert.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
14 dager

Dose:

20 ml pr. daa

NAD: 20 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Luna Privilege opptrer i: