This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mainspring | Plantekultur

Mainspring

Varenr: 410370

400 g Cyantraniliprol pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mainspring er tillatt mot trips, minérfluer og sommerfugl larver i prydplanter i veksthus som potteplanter, snittblomster, planteskoletrær, stauder, planteavl og frøproduksjon.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Mainspring er et systemisk preparat til kontroll av skadeinsekter på prydplanter. Den virker som en agonist for ryanodinreseptorene til skadeinsektene. Dette hemmer muskelfunksjon og atferd hos insektene. De slutter å spise, beveger seg tregt og dør vanligvis to til få døgn etter behandling. Bekjempelse av sommerfugllarver iverksettes med en gang larvene observeres, helst før det blir synlige skader på bladene. Hvis nødvendig kan behandlingen gjentas etter 7 dager.

Det kan ikke anbefales å behandle mer enn to ganger på rad uten å bytte til et preparat med en annen virkemekanisme. Minérfluer bekjempes så snart de første næringsstikkene er påvist eller det er tegn til bladminéring. Behandlingen kan gjentas etter 7 dager. Hvis problemet vedvarer, bør det varieres mellom å bruke Mainspring og andre egnede insektmidler. Trips bekjempes når de første nymfene blir påvist plantene. For full kontroll krever et program på flere behandlinger med 7 dagers mellomrom.

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

Potteplanter:
0,012 kg/daa
Snittblomster:
0,025 kg/daa
Planteskoletrær:
0,012 kg/daa
Stauder:
0,010 kg/daa
Planteavl og Frøproduksjon:
0,015 kg/daa

Filter: A1/P2
NAD: 12 g/daa
Lagring: Tørt i original emballasje
Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav