This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mainspring | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410370

Mainspring

400 g Cyantraniliprol pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mainspring er tillatt mot trips, minérfluer og sommerfugllarver i prydplanter i veksthus som potteplanter, snittblomster, planteskoletrær, stauder, planteavl og frøproduksjon.

Mainspring er et systemisk preparat til kontroll av skadeinsekter på prydplanter. Den virker som en agonist for ryanodinreseptorene til skadeinsektene. Dette hemmer muskelfunksjon og atferd hos insektene. De slutter å spise, beveger seg tregt og dør vanligvis to til få døgn etter behandling. Bekjempelse av sommerfugllarver iverksettes med en gang larvene observeres, helst før det blir synlige skader på bladene. Hvis nødvendig kan behandlingen gjentas etter 7 dager.

Det kan ikke anbefales å behandle mer enn to ganger på rad uten å bytte til et preparat med en annen virkemekanisme. Minérfluer bekjempes så snart de første næringsstikkene er påvist eller det er tegn til bladminéring. Behandlingen kan gjentas etter 7 dager. Hvis problemet vedvarer, bør det varieres mellom å bruke Mainspring og andre egnede insektmidler. Trips bekjempes når de første nymfene blir påvist plantene. For full kontroll krever et program på flere behandlinger med 7 dagers mellomrom.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

20 x 200 g

Behandlingsfrist

7 dager

Dose

Potteplanter:
0,012 kg/daa
Snittblomster:
0,025 kg/daa
Planteskoletrær:
0,012 kg/daa
Stauder:
0,010 kg/daa
Planteavl og Frøproduksjon:
0,015 kg/daa

Filter

A1/P2

NAD

12 g/daa

Lagring

Tørt i original emballasje

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Mainspring opptrer i