This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Maister WG + Mero | Plantekultur

Maister WG + Mero

Varenr: 410177

300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

MaisTer WG er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

MaisTer WG er et ugrasmiddel fra gruppen sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som er vanskelig å bekjempe, inklusiv hønsehirse og kveke. Produktet gir, som andre produkter fra samme virkemekanisme, en gulfarging av de yngste bladene etter ca. 10–15 dager. Ugraset begynner å visne, og i løpet av 2–4 uker vil planten normalt være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i fleste tilfeller stopper den helt opp.

Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen. Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet. Da MaisTer WG tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot preparater fra denne gruppen er kjent i flere arter i Norge.

MaisTer har off-label godkjenning.
I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 375 g x 2 + 5 l Mero x 2

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Se etikett
NB!
MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero (vegetabilsk olje).

Filter: A1/P3
NAD: 15 g/daa
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

10 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Maister WG + Mero opptrer i: