This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Maister WG + Mero | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410177

Maister WG + Mero

300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

MaisTer WG er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.

MaisTer WG er et ugrasmiddel fra gruppen sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som er vanskelig å bekjempe, inklusiv hønsehirse og kveke. Produktet gir, som andre produkter fra samme virkemekanisme, en gulfarging av de yngste bladene etter ca. 10–15 dager. Ugraset begynner å visne, og i løpet av 2–4 uker vil planten normalt være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i fleste tilfeller stopper den helt opp.

Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen. Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet. Da MaisTer WG tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot preparater fra denne gruppen er kjent i flere arter i Norge.

Godkjenninger

I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

375 g x 2 + 5 l Mero x 2

Behandlingsfrist

Ikke aktuelt

Dose

Se etikett
NB!
MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero (vegetabilsk olje).

Filter

A1/P3

NAD

15 g/daa

Lagring

Tørt og kjølig

Avstand vann

10 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Maister WG + Mero opptrer i