This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Matrigon 72 SG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410109

Matrigon 72 SG

720 g klopyralid pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, formargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og blir transportert til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dyllearter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt, åkersvineblom m.fl. God virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindeslirekne og vikker.

Preparatet kan også brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Temperaturen bør være over 12⁰C. Rester av behandlet plantemateriale på åkeren må kuttes opp, spres og pløyes ned for å unngå skader på etterfølgende kulturer.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstidspunkt kan Matrigon blandes med vanlige ugras-, sopp- og insektmidler samt mikronæring. Tilsett 50 ml Renol pr. daa. når Matrigon brukes alene.

Godkjenninger

Mot tistler og burot i juletreproduksjon.
Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett.
Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær.
Mot tistler og dikesvineblom i grasmark.
Mot ugras i kepaløk.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 kg

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

12-16,5 g/daa

Filter

A1/P3

NAD

16,5 g/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Matrigon 72 SG opptrer i