This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mavrik | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410360

Mavrik

240 g tau-fluvalinat pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mavrik er tillatt brukt mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, erter til konserves, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål, og rosenkål.

Preparatet har meget god virkning mot bladlus i korn, hvetegalmygg i hvete, bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i korsblomstrede vekster. Mavrik er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Mavrik tilhører den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner.

Resistens mot pyretroider er kjent hos noen populasjoner av ferskenbladlus og rapsglansbille i Norge. Mavrik kan ha god virkning mot rapsglansbiller som er resistente mot andre pyretroider. For å forhindre eller forsinke utvikling av resistens i forbindelse med bruken av Mavrik eller andre produkter i samme kjemiske gruppe, bør følgende retningslinjer følges: Bruk ikke-kjemiske tiltak for å forebygge og bekjempe skadedyrangrep der dette er aktuelt. Følg anbefalte behandlingsterskler. Veksle mellom å bruke kjemiske midler fra ulike kjemiske grupper. Midler i gruppen 3A: pyretroider og pyretriner skal maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre, og maksimalt 1 gang for bladlus og rapsglansbille. Ved behov for ytterligere behandlinger mot skadedyr nevnt på etiketten bør det brukes et middel fra minst en annen middelgruppe før ny behandling med Mavrik. Sørg for god sprøyteteknikk og sprøyt under optimale forhold.

Blandbarhet: Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Bland ikke mer enn 2 preparater hvis annet ikke er anbefalt. Uansett hvilken blandingspartner som anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes. Mavrik skal alltid tilsettes først. Ugrasmidler: Harmony Plus SX, CDQ SX, Tomahawk 200, Starane XL/Cleave, Ariane, Duplosan Meko, Duplosan Max m.fl. Vekstregulering: Trimaxx, Moddus M og Moddus S, Medax Max, Stabilan 750 og Cerone. Soppmidler: Amistar, Balaya, Comet Pro, Pictor Active, Proline, Delaro, Aviator Xpro EC, Ascra Xpro, Propulse, Elatus Plus, Elatus Era og Signum.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Mot kløvergnager, kløversnutebiller og andre skadeinsekter i kløver- og blomsterfrøeng.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Konserves-ert, potet, kålvekster:
7 dager
Ert til modning, bønner:
14 dager
Korn:
30 dager
Oljevekster:
60 dager
Antall behandlinger i, kålvekster 1 gang, alle andre vekster maks 2 ganger pr sesong.

Dose

10-30 ml pr. daa
Se sprøyteplan for doseringstilpasning etter kultur og skadegjører.

Filter

A1/P2

NAD

25 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 og 20 m
Se etikett.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Mavrik opptrer i