This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Maxim 100 FS | Plantekultur
Ingen treff

Maxim 100 FS

100 g fludioksonil pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Flytende soppmiddel med kontaktvirkning til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv.

Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting. Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv.

For å få god effekt er det viktig at middelet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Godkjenninger

Beising av setteløk (kepaløk) mot fusarium og løkgråskimmel i utendørs beisebad.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 liter

Behandlingsfrist

Ikke relevant

Dose

Rullebord:
250 ml + 750 ml vann pr. tonn settepotet
På setteren:
250 ml + 30-40 liter vann pr. tonn settepotet

Filter

Ikke nødvendig å bruke noe filter

NAD

62,5 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

Ikke relevant

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Maxim 100 FS opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur