This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Maxim 100 FS | Plantekultur

Maxim 100 FS

Varenr: 410527

100 g fludioksonil pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Flytende soppmiddel med kontaktvirkning til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting. Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv.

For å få god effekt er det viktig at middelet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Maxim har minor-use godkjenning.
Beising av setteløk (kepaløk) mot fusarium og løkgråskimmel
i utendørs beisebad.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 liter

Behandlingsfrist:

Ikke relevant

Dose:

Rullebord:
250 ml + 750 ml vann pr. tonn settepotet
På setteren:
250 ml + 30-40 liter vann pr. tonn settepotet

Filter: Ikke nødvendig å bruke noe filter
NAD: 62,5 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

Ikke relevant

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Maxim 100 FS opptrer i:

Virkningstabeller Maxim 100 FS opptrer i

Soppsykdommer i potet