This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Medax Max | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410417

Medax Max

75 g trineksapak-etyl + 50 g proheksadion-kalsium pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Medax Max er et vekstreguleringsmiddel godkjent i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre, og brukes for å redusere risikoen for legde og nedsatt avling og kvalitet.

Medax Max inneholder to aktive stoffer, proheksadion-kalsium og trineksapak-etyl. Begge stoffer klassifiseres som acylsykloheksandioner. Virkestoffene reduserer nivået av veksthormonet gibberellin i plantene. På korn sees effekten som en reduksjon i avstanden mellom leddknutene. Strået blir kortere og stivere, og dermed reduseres risikoen for legde. Virkestoffene er bare aktive når de omdannes til sin respektive syreform og dette skjer når proheksadion-kalsium løses i vann, mens det for trineksapak-etyl kreves et aktivt metabolsk trinn inne i veksten. Hvor aktiv metabolismen inne i planten er, avhenger i høy grad av faktorer som fremmer tilveksten, f.eks. temperatur og fuktighet.

Trineksapak-etyl fordeles systemisk i veksten. Proheksadion-kalsium fordeles hovedsakelig oppover i veksten. Preparatet bør bare brukes på vekster med god tilvekst og med god nærings- og vannstatus. Det er en fordel å sprøyte om morgenen ved fuktige forhold, men på tørre blader med lys himmel og sol. Ikke sprøyt midt på dagen ved høy lysintensitet og høye temperaturer. Behandle ved stigende temperaturer mellom 8 – 24°C. Ikke behandle etter nattefrost eller når nattefrost er meldt.

Medax Max pleier å være mer effektiv ved senere behandlinger. Doseringen kan generelt være lavere ved senere behandlingstidspunkt sammenlignet med tidligere tidspunkt. Særlig i vårhvete anbefales det å bruke bare 30 ml/daa. ved behandlinger etter BBCH 35.

Klorose/gulfarging eller sviskader på bladene kan forekomme, men symptomene er forbigående og forsvinner gradvis. Under ekstreme værforhold (vått) er et økende antall etterrenninger observert.

Unngå dobbeltsprøyting. Ikke behandle planter som lider av stress, f.eks. forårsaket av tørke, skadedyr, sykdommer, oksygenmangel, dårlig såbedd, eller skader fra tidligere kjemisk behandling. Ikke behandle på senere tidspunkt/stadium enn det som anbefales. Se etikett og sprøyteplan.

Blandinger: Preparatet er blandbart med aktuelle soppmidler og lavdosemidler (su-preparater) som CDQ SX, Harmony Plus SX samt Pixxaro EC, Tomahawk 200, Starane XL, Saracen Delta m.fl. ved sammenfallende behandlingstidspunkt. Begynn alltid med Medax Max og deretter eventuelt andre faste formuleringer. Flytende formuleringer tilsettes til slutt. Det første produktet skal alltid være fullt oppløst før neste produkt tilsettes. Pass på at omrøringen er i gang under blanding og sprøyting. Ved blanding med soppmidler reduseres Medax Max dosen med 20 %.

Godkjenninger

Vekstregulator i grasfrøeng. Gyldig til 31.12.23
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 X 6 kg

Behandlingsfrist

Høsthvete:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39) Bruk 30-75 g pr. daa
Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet fult utviklet (BBCH 39) til aks er synlig (BBCH 49)
Bruk 30-50 g/daa

Vårhvete:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-50 g/daa

Vårbygg:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-50 g/daa

Høstbygg:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 50-100 g/daa

Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet fult utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49) Bruk 50-75 g/daa

Havre:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-34. Avsluttende busking (BBCH 29) til fjerde leddknute minst 2 cm over tredje leddknute. (BBCH 34). Bruk 30-50 g/daa

Høstrug:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 50-100 g daa
Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49). Bruk 50-75 g daa

Høstrughvete:
Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-75 g/daa
Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49). Bruk 50 g daa

Dose

Fra 30-100 g/daa

Filter

A1/P

NAD

50 g/daa

Lagring

Lagres tørt og frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Medax Max opptrer i