This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mero | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410191

Mero

803 g vegetabilsk olje per l
Fare

Avgiftskl.

Sikkerhetsdatablad

Vegetabilsk olje til tankblanding med Atlantis OD, Gratil, Hussar Plus OD, Matrigon og MaisTer.

Mero er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Mero påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir dessuten jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflaten. Det er viktig å benytte olje ved bruk av Attribut Twin, Atlantis OD eller Hussar Plus OD mot grasugras i korn. Dette er spesielt viktig dersom blandingsproduktet eksempelvis er en WG-formulering eller i utgangspunktet trenger tilsetning av sprede/klebemiddel ved bruk.

Atlantis OD er et godt eksempel på produkt der det er avgjørende å tilsette olje ved bruk, og i tillegg til bedret opptak av aktivstoffet blir tiden til produktet er regnfast forkortet ved tilsetning av olje. Dersom man blander flere produkter sammen, skal man være forsiktig med tilsetning av Mero.
Les etiketten på de aktuelle produktene meget nøye, da enkelte blandinger kan gi skade på kulturen.

Tillaging av sprøytevæske:
Mero skal tilsettes til slutt når sprøyta er tilnærmet fylt opp og under kraftig omrøring.

NB!
Mero skal alltid tilsettes ved bruk av MaisTer. 

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

200 ml Mero til 15 g MaisTer pr. daa, se etikett.
For Atlantis, Gratil, Hussar Plus OD, bruk 50 ml pr. daa

Filter

A1/P3

NAD

50 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Ukjent
Etikett

Tabeller Mero opptrer i