This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Moddus M EC | Plantekultur
Ingen treff

Moddus M EC

250 g trineksapaketyl pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp, bladfaks, raigras og rødkløver.

Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av plantensom er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus M er et EC formulert preparat som tas opp gjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Vekstregulering i strekningsfasen forkorter strået og gir styrke og stabilitet og sikrer at planten motstår bedre de påkjenninger som kan føre til legde. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering når flaggbladet begynner å bli synlig hemmer i tillegg aksnedknekking. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer.

Høsthvete, høstbygg og rug:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-44.
Vårhvete og bygg:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Når snerpet er synlig skal Moddus M ikke brukes.
Havre:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-37.
Rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 35-44. Merk at rughvete har størst dose ved sein behandling, og at behandling før BBCH 35 har liten/ingen effekt.
Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp og rødsvingel:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-44.
Frøeng av bladfaks og plensorter av rødsvingel:
Behandlingstidspunkt BBCH 44-59. Merk at behandling før BBCH 44 har liten/ingen effekt i bladfaks.
Frøeng av hybridraigras og flerårig raigras:
Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.
Frøeng av rødkløver:
Behandlingstidspunkt ved begynnende stengelstrekking, plantehøyde 10-25 cm. Liten/ingen effekt i Bjursele og Betty.
Se utviklingsstadier for korn

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, insektmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus M kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Ascra Xpro, Balaya, Delaro, Proline, Elatus Era og Propulse) kan dosen reduseres med 20%, dog ikke under 20 ml pr. daa. Se blandetabeller.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

20-40 ml i korn (30-90 ml i frøeng). Se sprøyteplan for dosevalg og behandlingstidspunkter.

Filter

P2/A1

NAD

40 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Moddus M EC opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur