This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Moddus Start DC | Plantekultur

Moddus Start DC

Varenr: 410403

250 g trineksapaketyl pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Moddus Start er et vekstregulerende middel til å fremme avling og redusere legde. Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus Start er DC formulert og tas raskt opp igjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Tidlig behandling, i buskingsfasen, fremmer busking og rotutvikling og forkorter og styrker nedre del av strået. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning.

Vekstregulering i tidlig strekningsfase forkorter og styrker strået i de midterste leddene. Sen behandling når flaggbladet begynner å bli synlig reduserer aksnedknekk. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer. Ved tidlig vekstregulering kan Moddus Start blandes med Stabilan 750, bruk da halv dose av begge midlene.

Høsthvete, høstbygg, vårhvete, bygg og rughvete:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-49
Havre:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-32
Rug:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-30
Rughvete:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-49
Frøeng av timotei, hundegras, kveinarter og engrapp:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-49
Frøeng av engsvingel:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-44
Frøeng av rødsvingel og raigras:
Behandlingstidspunkt BBCH 40-45
Frøeng av bladfaks:
Behandlingstidspunkt BBCH 44-49 Se utviklingsstadier for korn.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, insektmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus Start kan blandes med Axial fram til BBCH 32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Ascra Xpro, Balaya, Delaro, Elatus Era, Propulse og Proline) kan dosen reduseres med 20 %, dog ikke under 15 ml pr. daa. 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-30 ml per daa (40-80 ml i frøeng)

Filter: P2/A1
NAD: 60 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Moddus Start DC opptrer i: