This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mospilan SG | Plantekultur
Plantevern

Mospilan SG

Varenr: 410371

(200 g acetamiprid pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mospilan SG er tillatt brukt mot skadedyr i raps, rybs, potet, eple, pære, kirsebær og plomme, hodekål, brokkoli, blomkål, rosenkål, salat, spinat, urter og spiselig blomster på friland, samt prydplanter inkl. juletrær og andre nåletrær i lukkede, permanente veksthus. 

Mospilan SG er systemisk og tas hurtig opp av behandlede plantedeler og transporteres til vekstpunktene, hvor f.eks. bladlus typisk sitter. Preparatet virker både som kontakt og magegift, og det er normalt virkning mot både egg, larver og voksne. Det aktive stoff, acetamiprid, tilhører gruppen neonikotinoider og påvirker skadeinsektenes sentralnervesystem. Mospilan SG er regnfast innen 2 timer etter sprøyting. Virkningen er ikke avhengig av temperaturforhold, og bare i meget liten grad av luftfuktighet. Virkningstiden er 2–4 uker, for mellus er den 7–10 dager.

Preparatet brukes til bekjempelse av bladlus i alle kulturer (unntatt raps og rybs), glansbiller i raps og rybs, plommeveps i plomme, epleveps, eple- og pærebladgallmygg, og eplesnutebille i eple og pære, sikader og koloradobiller i potet, samt mellus og trips i kålvekster og prydplanter. I tillegg til skadedyrene det sprøytes mot, vil Mospilan SG kunne ha sideeffekt mot unge nymfer og nyklekte larver av tege, skjoldlus, sugere, trips, epleviklere, pæregalmygg, kirsebærflue, minérmøll og rognebærmøll.

Det er fare for resistens ved hyppig og ensidig bruk av Mospilan SG, og det er fare for kryssresistens mellom Mospilan SG og andre preparater i gruppen neonikotinoider (4A). For å unngå utvikling av resistens må Mospilan SG eller andre produkter som inneholder neonikotinoider ikke brukes mer enn 1 gang pr. år (2 ganger i potet og prydplanter i veksthus), og brukes i veksling med preparater fra andre kjemiske grupper. I potet, jordbær (Minor use), stein-, og kjernefrukt er preparatet tillat brukt bare hvert tredje år på samme areal. Det virksomme stoffet acetamiprid er svært skadelig (over 75 % reduksjon) for voksne (og nymfer/larver) av enkelte rovmiddarter og flere nytteinsekter som brukes til biologisk bekjempelse i kommersiell plantedyrking. 

Blandbarhet: Mospilan SG kan tankblandes med andre aktuelle insekt- og soppmidler. Mospilan SG er generelt et meget skånsomt middel og er testet på et stort antall arter og kulturer uten skader. Fordi produsenten ikke kan garantere for skånsomhet i alle nye kulturer og sorter, er det viktig å utføre en prøvebehandling på et mindre areal før større partier behandles. 

Mospilan SG har minor-use godkjenning i jordbær. Virkeområde og bruksområde i jordbær (friland, veksthus og i plasttunnel) mot bladlus og mellus.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Raps og rybs:
28 dager
Potet: 3 dager
Hodekål, rosenkål, kjernefrukt og plomme:
14 dager
Broccoli, blomkål, salat, spinat, urter og spiselige blomster på friland samt kirsebær:
7 dager

Dose:

20 - 30 g/daa.
Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde.

Filter: A1/P2
NAD: 25 g/daa.
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.
Avst.vann:

Generelt er det et krav på 20 m hvorav min. 10 m vegetert buffersone. Det er varierende avstandskrav til overflatevann relatert til de forskjellige bruksområdene, se etikett.

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy