This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

NeemAzal-T/S | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410376

NeemAzal-T/S

Azadiraktin A, 9,8 g/l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot skadedyr og spinnmidd i tomat, aubergine, paprika, agurk, squash, melon, gresskar og prydvekster i veksthus.

NeemAzal-T/S virker på insekter og midd som spiser eller suger på behandlede plantedeler. Det er derfor generelt god virkning på for eksempel bladlus, mellus, bladteger, trips, minérfluer, frittlevende sommerfugllarver og bladvepslarver, hærmygg og spinnmidd.

Virkningen er best på unge larve- eller nymfestadier. Visse arter kontrolleres bare delvis, ved at bestanden av insekter og midd reduseres og ikke bekjempes fullstendig. Preparatet har som regel dårlig virkning på skjoldlus, blodlus og kirsebærbladlus.

NeemAzal-T/S inneholder azadiraktin, det virksomme stoffet fra frøene av det tropiske neemtreet, Azadirachta indica A. Juss. Formuleringen er basert på planteolje og fornybare naturlige ingredienser hvor det aktive stoffet trenger inn i bladene og fordeles delvis systemisk i planten.

Noen få timer etter behandling, vil skadedyr som bladlus, mellus (hvitfly), trips, minérfluer, viklere og andre sugende og bitende insekter samt spinnmidd bli inaktive. Larver reagerer ved å stoppe matinntaket og skifte hud, noe som betyr at de dør. Voksne individer slutter å spise og formere seg, men dør ikke umiddelbart. Etter noen dager kollapser angrepet. Kolonier av bladlus kan fortsatt være synlige i noen dager etter behandling, men det er ingen ny formering. Siden virkningen ikke er umiddelbart synlig, kan effekten først vurderes etter 7 – 10 dager.

Effekten kan vurderes på flere faktorer som f.eks. mindre gnag- eller sugeskader, mindre honningdugg, økt avlingsutbytte og reduksjon av antall levende skadedyr. Resultatet av slike vurderinger er mer nøyaktig enn en vurdering av antall døde skadedyr.

Fullstendig dekning av alle relevante plantedeler er avgjørende for god virkning, så væskemengden må tilpasses plantenes størrelse og utviklingsstadium.

Maks antall behandlinger: 3 (minst 7 dagers intervall)
Behandlingstidspunkt: Ved angrep.

Nytteorganismer, resistens og bladtoleranse, se etikett.

Godkjenninger

Mot insekter og midd på salat i veksthus.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

3 dager

Dose

300 ml pr. 80-100 l vann/1000 m²

NAD

300 ml/daa

Lagring

Tørt og kjølig

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller NeemAzal-T/S opptrer i