This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Nordox 75 WG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410270

Nordox 75 WG

862 g kopper (l) oksid pr. kg
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer og bakteriesykdommer i eple, pære plomme, søt- og surkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær på friland samt bjørnebær og bringebær på friland og i plasttunnel, juletre, pyntegrønt samt bartrær i planteskoler.

Nordox 75 WG virker mot rothalsråte, honningsopp, frukttrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, hagelskuddsyke (pga. sopp og bakteriekreft), bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsyke, greinbrann og andre stengelsykdommer, nålefallssopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper. Kobber (i) oksid har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg.

Nordox 75 WG er et kontaktmiddel og ved gjentatt behandling er det viktig å dekke ny tilvekst med sprøytevæsken. Preparatet er granulert og løser seg lett opp i vann. Tilmålt mengde helles forsiktig direkte i sprøytetanken med omrøring på. Etter omrøring vil oppløsningen synke gradvis mot bunnen av tanken. Preparatet røres ut i vann før det helles over i ryggsprøyte uten omrøring. Sprøyt deretter ut straks, uten unødig opphold. Kobber (i) oksid kan korrodere beholdere av sink eller aluminium. Bruk derfor beholdere av plast, glassfiber eller liknende når preparatet blandes ut utenfor sprøytetanken. Sprøyt ikke i sterk sol eller på regn- og duggvåte planter. Dosering er angitt i gram pr. 100 liter vann. Væskemengden er oppgitt pr. 100 m rad med normal plantehøyde/ bredde. Sørg for nok væskemengde til å dekke hele planten.
Se etikett for anbefalt væskemengde i forskjellige kulturer.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste plantevernmidler. Unngå blandinger som er sterkt alkaliske eller sure. Tilfør Nordox 75 WG først i ønsket vannmengde før tilsetning av blandingspartner.

Godkjenninger

Mot tørråte i settepotet. Gyldig til 31.12.2023
Kilde: Mattilsynet

Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
Gyldig til 31.12.2023
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 10 kg

Behandlingsfrist

Sau må ikke beite før tidligst 14 dager etter behandling

Dose

75-200 g pr. 100 l vann. Maks. 400 g pr. daa pr. kultur og sesong.

Filter

A1/ P2, A2/P3 ved tåkesprøyting

NAD

300 g/daa

Lagring

Tørt og kjølig i tett lukket originalforpakning

Avstand vann

Frukt:
30 m
Bær:
10 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Nordox 75 WG opptrer i