This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Nordox 75 WG | Plantekultur

Nordox 75 WG

Varenr: 410270

862 g kopper (l) oksid pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer og bakteriesykdommer i eple, pære plomme, søt- og surkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær på friland samt bjørnebær og bringebær på friland og i plasttunnel, juletre, pyntegrønt samt bartrær i planteskoler.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Nordox 75 WG virker mot rothalsråte, honningsopp, frukttrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, hagelskuddsyke (pga. sopp og bakteriekreft), bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsyke, greinbrann og andre stengelsykdommer, nålefallssopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper. Kobber (i) oksid har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg.

Nordox 75 WG er et kontaktmiddel og ved gjentatt behandling er det viktig å dekke ny tilvekst med sprøytevæsken. Preparatet er granulert og løser seg lett opp i vann. Tilmålt mengde helles forsiktig direkte i sprøytetanken med omrøring på. Etter omrøring vil oppløsningen synke gradvis mot bunnen av tanken. Preparatet røres ut i vann før det helles over i ryggsprøyte uten omrøring. Sprøyt deretter ut straks, uten unødig opphold. Kobber (i) oksid kan korrodere beholdere av sink eller aluminium. Bruk derfor beholdere av plast, glassfiber eller liknende når preparatet blandes ut utenfor sprøytetanken. Sprøyt ikke i sterk sol eller på regn- og duggvåte planter. Dosering er angitt i gram pr. 100 liter vann. Væskemengden er oppgitt pr. 100 m rad med normal plantehøyde/ bredde. Sørg for nok væskemengde til å dekke hele planten.
Se etikett for anbefalt væskemengde i forskjellige kulturer.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste plantevernmidler. Unngå blandinger som er sterkt alkaliske eller sure. Tilfør Nordox 75 WG først i ønsket vannmengde før tilsetning av blandingspartner.

Nordox har off-label godkjenning.
Mot tørråte i settepotet.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Sau må ikke beite før tidligst 14 dager etter behandling

Dose:

75-200 g pr. 100 l vann. Maks. 400 g pr. daa pr. kultur og sesong.

Filter: A1/ P2, A2/P3 ved tåkesprøyting
NAD: 300 g/daa
Lagring: Tørt og kjølig i tett lukket originalforpakning
Avst.vann:

Frukt:
30 m
Bær:
10 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Nordox 75 WG opptrer i: