This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

PG26N | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410615

PG26N

99 g alkylfenolalkoxylat pr. l
Fare

Avgiftskl.

Sikkerhetsdatablad

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel som må tilsettes Broadway Star for at preparatet skal få den ønskede effekten. Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeegenskapene på plantene. Dette er spesielt viktig under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. 

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ikke relevant

Dose

25 ml/daa. ved bruk av vannmengde under 10 l/daa
50 ml/daa. ved bruk av vannmengde over 10 l/daa

Filter

A1/P2

NAD

50 ml/daa

Lagring

Tørt og frostfritt.

Avstand vann

3 m

Helseklasse

-

Miljøklasse

-
Etikett

Tabeller PG26N opptrer i