This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

PG26N | Plantekultur
Plantevern

PG26N

Varenr: 410615

99 g alkylfenolalkoxylat pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl.

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel som må tilsettes Broadway Star for at preparatet skal få den ønskede effekten. Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeegenskapene på plantene. Dette er spesielt viktig under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. 

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ikke relevant.

Dose:

25 ml/daa. ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. 50 ml/daa. ved bruk av vannmengde over 10 l/daa.

Filter: A1/P2
NAD: 50 ml/daa
Lagring: Tørt og frostfritt.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: -
Miljøklasse: -