This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Pirimor | Plantekultur

Pirimor

Varenr: 410357

500 g pirimikarb pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus.

Pirimor har rask virkning mot bladlus, også mot bladlus som har blitt resistente mot fosformidler; ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus. Pirimor er godt egnet til integrert plantevern og har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer) med relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke).

Preparatet kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus. Pirimor tilhører middelgruppen Karbamater. Resistens mot Pirimor er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor: Preparatet skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandlinger mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nyttedyr før ny behandling med Pirimor. Preparatet bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus.

Blandbarhet: Pirimor bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppen Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.

Pirimor har off-label godkjenning.
Mot skadedyr i søtkirsebær i plasttunnel, bringebær og bjørnebær i veksthus.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika og jordbær:
4 dager
Salat og krydderurter:
10 dager

Dose:

Tomat, agurk og paprika i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor per 100 liter vann. Maks arealdose: 75 g pr. behandling pr. 1000 m2nettoareal. Normal væskemengde: Bruk 60-200 liter vann pr. 1000 m2 nettoareal. Brukes mer enn 150 l vann pr. 1000 m2 nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides. Behandlingstid: Ved begynnende angrep. Antall behandlinger: 1-2 med 7 dagers intervall.

Salat og krydderurter i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor pr. 100 liter vann. Maks arealdose: 50 g pr. behandling pr. 1000 m2 nettoareal. Normal væskemengde: Bruk 50-100 liter vann pr. 1000 m2 nettoareal.
Behandlingstid: Ved begynnende angrep. Antall behandlinger: 1-2 med 7 dagers intervall.

Prydplanter i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor pr. 100 liter vann. Maks arealdose: 75 g pr. behandling pr. 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde: Se etikett.

Filter: A2/P2 ved tillaging av sprøytevæske og sprøyting. Ved tåkesprøyting. A2/P3 og regntøy.
NAD: 75 g/daa
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje
Avst.vann:

Ikke relevant

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav