This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Previcur Energy | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410277

Previcur Energy

840 g propamokarb - fosetylat pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Systemisk middel mot eggsporesopper (algesopper) i agurk, tomat og salat i veksthus, i kålvekster og salat under oppal og i salat og agurk på friland.

Previcur Energy er tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus. Virkningsspekter for produktet er salatbladskimmel (Bremia lactucae), agurkbladskimmel (Pseudoperonspora cubensis), kålbladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) samt Pythium spp. (algesopper) som eksempelvis gir rotbrann og rotråte. Det kan forventes sideeffekt mot en rekke andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora.

Previcur Energy er et systemisk soppmiddel som inneholder propamokarb-fosetylat som er en kombinasjon av to aktivstoffer. Propamokarb-fosetylat beskytter effektivt røtter og overjordiske plantedeler mot eggspore-sopper. Kombinasjonen av aktivstoffer virker effektivt på flere måter, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging av resistens. Middelet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/inntrengning samt sporeproduksjon og sporespiring. Indirekte har middelet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst. For å sikre god kontroll med sykdommer forårsaket av eggspore-sopper skal Previcur Energy brukes forebyggende.

Blandbarhet: Skal ikke blandes, men brukes i et behandlingsprogram med andre preparater.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x1 l

Behandlingsfrist

Salat:
7 dager Salat i veksthus:
21 dager Agurk og Tomat:
3 dager Kålvekster:
Kun under oppal

Dose

Filter

A1/P3

NAD

250 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Previcur Energy opptrer i