This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Proline EC 250 | Plantekultur

Proline EC 250

Varenr: 410267

250 g protiokonazol pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Proline EC 250 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og oljevekster. Preparatet inneholder det aktive stoffet protiokonazol som er en triazollignende ergosterolhemmer, og som tilhører den kjemiske gruppen triazolinthion. Proline er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster.

Proline brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Proline er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Proline vil være en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Middelet vil derfor være en aktuell partner i blanding med strobilurinholdige produkter, eller den kan benyttes alene. I forhold til utvikling av resistens generelt, anbefales det imidlertid at man blander ulike virkningsmekanismer eller veksler med produkter med andre virkningsmekanismer der det er mulig. Se eget avsnitt om resistens.
Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Proline anvendes kun 2 ganger pr. sesong.

Blandbarhet: Proline kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell. Blanding med floghavremiddel, mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Proline tilsettes først.

Proline EC 250 har off-label godkjenning.
Mot storknollet råtesopp i oljedodre.
I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
5 uker Oljevekster:
5 uker

Dose:

Korn:
40-80 ml pr. daa
Vannmengde:
15-30 liter vann
Oljevekster:
70 ml pr. daa

Filter: A1/ P3
NAD: 80 ml/daa
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Proline EC 250 opptrer i:

Virkningstabeller Proline EC 250 opptrer i

Soppsykdommer i korn