This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Proxanil | Plantekultur

Proxanil

Varenr: 410258

400 g propamokarb HCI + 50 g cymoxanil pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot tørråte i potet.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarbI, er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil, er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Proxanil skal brukes forebyggende, og før synlige tegn på angrep av tørråte vises. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes (kurativt). Proxanil bør inngå i et behandlingsprogram med andre tørråtemidler. Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med minimum 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske.

Proxanil kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Proxanil er regnfast etter 2 timer. Da Proxanil inneholder to virkestoffer med ulik virkningsmekanisme, er risikoen for resistens lav. Proxanil bør imidlertid ikke brukes mer enn to ganger på rad. Hvis blandet med et produkt som inneholder et tredje virkestoff, er det ingen begrensninger. Propamokarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) og cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som begge vurderes å ha en lav-medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer.

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gras eller gras og urter.

Blandbarhet: Proxanil bør blandes med f.eks. Ranman Top og Revus for å sikre en enda bedre forebyggende virkning. Preparatet kan også blandes med aktuelle skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 1 x 10 l

Behandlingsfrist:

14 dager

Dose:

200 ml pr. daa. i 20-30 l vann

Filter: A1/P3
NAD: 200 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

10 m (m/vegetert buffersone)

Helseklasse: Høy
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Proxanil opptrer i:

Virkningstabeller Proxanil opptrer i

Soppsykdommer i potet