This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Proxanil | Plantekultur
Ingen treff

Proxanil

400 g propamokarb HCI + 50 g cymoxanil pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 4

Sikkerhetsdatablad

Mot tørråte i potet.

Proxanil skal brukes forebyggende, og før synlige tegn på angrep av tørråte vises. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes (kurativt). Proxanil bør inngå i et behandlingsprogram med andre tørråtemidler. Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med minimum 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske.

Proxanil kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Hvis blandet med et produkt som inneholder et tredje virkestoff, er det ingen begrensninger.

Proxanil inneholder 2 aktive stoffer.
Propamokarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) og cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som begge vurderes å ha en lav-medium risiko for utvikling av resistens. Det ene, propamokarb, er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil, er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Proxanil bør imidlertid ikke brukes mer enn to ganger på rad.

Regnfast etter 2 timer.

Blandbarhet: Proxanil bør blandes med f.eks. Ranman Top og Revus for å sikre en enda bedre forebyggende virkning. Preparatet kan også blandes med aktuelle skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.
Se blandetabeller.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 10 l

Behandlingsfrist

14 dager

Dose

200 ml pr. daa. i 20-30 l vann

Filter

A1/P3

NAD

200 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 m (m/vegetert buffersone)

Helseklasse

Høy

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Proxanil opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur