This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Puma Extra | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410138

Puma Extra

69 g fenoksaprop-P-etyl pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Kan benyttes med underkultur av kløver eller raigras som fangvekster. Må ikke brukes i havre.

Sprøyt på oppspirte floghavre- og hirseplanter fra kornplantene har 2 blad og frem til ferdig busking (BBCH 12-29). Tidlig behandling gir beste resultat, (2-4 blad). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Sprøyt i pent, varmt vær uten fare for regn de første 2 timene etter behandling. Virkningen vises etter 7-10 dager. Tilsett klebemiddel under vanskelige forhold.

Blandbarhet: Harmony Plus SX, Stabilan 750 ved sammenfallende behandlingstider.
Tilsett klebemiddel, se blandetabell.

Godkjenninger

Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Mot floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.
Gyldig til 31.12.23
Kilde: Mattilsynet

Mot ugras i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst og i gjenlegg og frøeng av engsvingel, strandsvingel, hundegras, hybridraigras og flerårig raigras.
Gyldig til 31.12.24
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

100-120 ml pr. daa i 15-30 l vann

Filter

A1/P3

NAD

120 ml/daa

Lagring

-10 ⁰C til +30 ⁰C

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Puma Extra opptrer i