This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Puma Extra | Plantekultur

Puma Extra

Varenr: 410138

69 g fenoksaprop-P-etyl pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Kan benyttes med underkultur av kløver eller raigras som fangvekster. Må ikke brukes i havre.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Sprøyt på oppspirte floghavre- og hirseplanter fra kornplantene har 2 blad og frem til ferdig busking (BBCH 12-29). Tidlig behandling gir beste resultat, (2-4 blad). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Sprøyt i pent, varmt vær uten fare for regn de første 2 timene etter behandling. Virkningen vises etter 7-10 dager. Tilsett klebemiddel under vanskelige forhold.

Blandbarhet: Harmony Plus SX, Stabilan 750 ved sammenfallende behandlingstider.
Tilsett klebemiddel, se blandetabell.

Puma Extra har off-label godkjenning.
Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Mot floghavre i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst.

Kilde: Mattilsynet

Puma Extra har minor use godkjenning.
Mot ugras i gjenlegg av kløverfrøeng med bygg eller vårhvete som dekkvekst og i gjenlegg og frøeng av engsvingel, strandsvingel, hundegras, hybridraigras og flerårig raigras.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-120 ml pr. daa i 15-30 l vann

Filter: A1/P3
NAD: 120 ml/daa
Lagring: -10 ⁰C til +30 ⁰C
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Puma Extra opptrer i:

Virkningstabeller Puma Extra opptrer i

Grasugras