This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ranman Top | Plantekultur

Ranman Top

Varenr: 410231

160 g Cyazofamid pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Soppmiddel mot tørråte i potet.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Ranman Top er et kontaktvirkende og forebyggende soppmiddel med meget god virkning mot tørråte. Det hindrer tørråtesoppen i å infisere de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Ranman Top skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. Det er viktig å unngå resistens mot tørråte.

Ranman Top skal brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger etter hverandre. Bruk deretter en behandling med et annet tørråtemiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Ranman Top i de siste 2-3 sprøytingene mot tørråte da Ranman Top reduserer smitten som overføres til knollene. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det et utsikt til oppholdsvær noen timer.

Regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Ranman Top kan tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Fibro, Teppeki, Select+Renol og Titus. Se blandetabeller.

Ranman Top har minor-use og off-label godkjenning.
Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

50 ml Ranman Top pr. daa. Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall.

Filter: A1 / P3
NAD: 50 ml/daa
Lagring: Tørt og frostfritt
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Ranman Top opptrer i:

Virkningstabeller Ranman Top opptrer i

Soppsykdommer i potet