This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Raptol | Plantekultur

Raptol

Varenr: 410362

4,59 g pyretrin I + II utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium + 825,3 g rapsolje pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Raptol er godkjent mot skadedyr i bær, grønnsaker, pryd- og kryddervekster på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er tillatt brukt i både økologisk og konvensjonell produksjon. Preparatet virker rask og har effekt mot skadeinsekter som bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Raptol er et lett nedbrytbart kontaktvirkende preparat med naturlig pyretrum og rapsolje, og fungerer som kontaktgift på enkelte bitende og sugende skadedyr. Preparatet påvirker på insektets nervesystem slik at næringsopptak og forplantning stanser umiddelbart. Behandlede skadedyr dør innen få timer. Raptol brukes ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrides.

Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Sprøyt aldri i direkte sol eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken. Bladundersider må behandles for å treffe skadedyr som lever der. Planter/plantedeler med skadedyrangrep må få god dekning av sprøytevæsken uten avrenning. Bruk av riktig dyse vil minimere avdrift. Bruk størst vannmengde i tette, bladrike kulturer. Raptol er ikke toleransetestet i alle prydplanter. Gjør derfor en test på et begrenset antall og vent en uke. Se etikett for toleranse.

Raptol inneholder de to virksomme stoffene pyretrin I og II tilhørende den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent i noen populasjoner i Norge. Det kan også forekomme kryssresistens mellom disse to stoffene. Effekten av pyretrinene i Raptol kan derfor ha noe nedsatt virkning mot disse skadedyrene, men rapsoljen vil ha virkning. Se etikett for mer info. om resistens og strategi for å begrense resistensutvikling.

Blandbarhet: Raptol skal ikke blandes med andre preparater!
Ferdig blandet sprøytevæske skal brukes samme dag, men bør ikke brukes før det har gått minimum 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør heller ikke gå mindre enn 2 dager etter behandling med Raptol før bruk av Svovel eller Delan WG.

Raptol har minor-use godkjenning.
Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 10 l
Dose:

0,6-1,2 l/daa

Filter: A1/P3
NAD: 600 ml/daa
Lagring: Mørkt og frostfritt
Avst.vann:

10 m i grønnsaker, urter og bærkulturer
30 m i prydplanter

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Raptol opptrer i:

Virkningstabeller Raptol opptrer i

Skadedyr