This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ratio Super SX | Plantekultur

Ratio Super SX

Varenr: 410111

250 g Tribenuron-metyl og 250 g Tifensulfuron-metyl pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete og gjenlegg av gras med korn som dekkvekst.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Ratio Super SX er en granulat-formulering med fullstendig vannoppløsning. Preparatet er et bladherbicid av SU/ALS-typen. Ugrasets vekst stanser umiddelbart, mens synlig effekt først ses etter 1-3 uker. Ingen begrensning i valg av kultur påfølgende år.

Meget god mot balderbrå, då, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, vassarve, vindeslirekne, åkerminneblom og korsblomstra ugras. God virkning mot rødtvetann, storkenebb, tungras og åkerstemorblom. Svak mot gullkrage, jordrøyk, klengemaure, smånesle, svartsøtvier og veronika-arter. Hvis en ugrasart er resistens overfor en middel av SU-typen er den resistent overfor alle i denne kjemiske gruppen.

Blandbarhet: Preparatet kan tankblandes med Duplosan Meko, Starane XL/ Cleave eller Tomahawk og er aktuelt for å forebygge resistens, eller bekjempe f. eks. resistent vassarve og forsterke effekten mot klengemaure. Ratio Super skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når ikke annet er angitt. Se også avsnitt om resistens.

Pakn.str.: 10 x 200 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

2-3 g pr. daa + DP-klebemiddel.
Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk, samt til bekjempelse av åkerstemorblomst 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 liter vann tilsettes.
Korn med gjenlegg av gras til fôr:
0,75 g pr. daa + DP-klebemiddel.
Korn med gjenlegg av gras til fangvekster:
1,1 g pr. daa + DP-klebemiddel.
I korn med grasgjenlegg brukes halv dose DP-klebemiddel (25 ml/100 l vann).

Filter: Ikke aktuelt
NAD: 3 g/daa
Lagring: Tørt i originalemballasje
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav