This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Regalis Plus | Plantekultur

Regalis Plus

Varenr: 410418

100 g prohexadione-calcium pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Regalis Plus er tillatt brukt til vekstregulering av epler og pærer.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Aktivstoffet i Regalis Plus er Prohexadione (Regalis Plus) opptas via plantens grønne blader og er avhengig av vær- og vekstforhold. Etter sprøyting er det aktive stoffet tatt opp etter 4 timer. Prohexadione-calcium har 3 virkemåter; Aktivstoffet inhiberer siste steg av gibberlinsyre-biosyntesen som gir vekstregulering av skuddene. Prohexadione-calcium inhiberer tilsvarende aminocyclopropanecarboxylic syre (ACC), noe som fører til reduserte nivåer av etylen og dermed mindre stress-symptomer som f. eks. nedfall av frukt. Prohexadione-calcium påvirker også utvikling av 3-deoxyflavonoider (luteoforol; luteoliflavan), som kan indusere resistens mot visse plantepatogener hos planter som er behandlet.

I plantasjer har Regalis Plus gitt følgende effekter:
- Reduksjon av skuddveksten.
- Minsker risikoen for fruktnedfall.
- Reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten.
- Induserer resistens mot patogener, særlig sekundære pærebrann
- infeksjoner.
- Forbedrer lysforholdene og luftsirkulasjonen i toppen av treet.

Blandbarhet: Regalis Plus kan blandes med Scala og Delan WG. Preparatet må ikke blandes med flytende gjødningsmidler som inneholder Kalsium (Ca). Det anbefales å holde en intervall på 2–3 dager til disse.

Pakn.str.: 10 x 1,5 kg

Behandlingsfrist:

Siste behandling må ikke utføres senere enn vekststadium 75

Dose:

100–250 g pr. daa.

Regalis Plus kan sprøytes ut en gang eller det som i de fleste tilfellene vil gi det beste resultatet, i delt behandling.

2 behandlinger med 3–5 ukers intervall vil ofte være tilstrekkelig.

Ved kun én behandling er maksdosen 250 g Regalis Plus pr. daa i vekststadiet 60–69 eller 150 gram Regalis Plus pr. daa i vekststadium 71–75.

Ved to behandlinger er maksdosen 150 g Regalis Plus pr. daa ved hver behandling.
Første behandling er i vekststadium 60–69 og andre behandling er 3–5 uker senere, men senest i vekststadium 75.
Se sprøyteplan for doseringstilpasning etter behandlingstidspunkt og behandlings strategi.

Filter: A1/P3
NAD: 300 g/daa
Lagring: Tørt og i lukket originalemballasje
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Regalis Plus opptrer i: