This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Renol | Plantekultur
Ingen treff

Renol

925 g vegetabilske oljer pr. l
Fare

Avgiftskl.

Sikkerhetsdatablad

Til tankblanding med Atlantis OD, Conserve, Gratil WG, Hussar Plus OD, Matrigon og Select.

Renol er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Renol påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir også jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflata. Det er spesielt viktig å benytte Renol der man skal bekjempe grasugras, eksempelvis med Atlantis OD, da både effekt og tid til produktet er regnfast forbedres i forhold til andre løsninger. Man skal imidlertid være forsiktig med å blande i flere produkter dersom man tilsetter Renol.

Les etiketten på produktene man blander med meget nøye da enkelte blandinger vil kunne gi skade.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Dose

Atlantis OD, Gratil WG og Hussar Plus OD:
50 ml pr. daa
Conserve:
50 ml pr. 100 liter vann
Select:
Renol tankblandes med Select i samme mengde som Select.

NAD

50 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Helseklasse

-

Miljøklasse

-
Etikett

Tabeller Renol opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur