This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Requiem Prime | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410364

Requiem Prime

135,50g terpenoidblanding QRD 460 pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot trips, mellus og spinnmidd på agurk, squash, melon, paprika og aubergine, samt trips i jordbær i veksthus.

Terpenoid blend QRD 460 er basert på det naturlige forekommende planteekstraktet fra sitronmelde (Chenopodium ambrosioides). For å forsvare seg mot planteetere og patogener, frigjør planter naturlig en rekke flyktige forbindelser, blant annet alkoholer, terpener og aromatiske luktstoffer. Disse forbindelsene kan virke avskrekkende eller ha direkte toksiske effekter på skadedyr, eller de kan tiltrekke seg nyttedyr som ernærer seg på skadedyrene. Plantene kan også bruke disse forbindelsene til å tiltrekke seg pollinerende insekter, beskytte seg mot sykdom eller de kan være involvert i interplantær kommunikasjon.

I det originale plante-ekstraktet er det disse forbindelsene i kombinasjon som er kilden til aktivitet hos insektene. Fordi det er kombinasjonen av de tre stoffene som trigger aktivitet, er de også å betrakte som et aktivt stoff.
Requiem Prime har ingen påvirkning av etterfølgende kulturer og kan brukes inntil 6 ganger. Minimum 2 års holdbarhet i uåpnet beholder. Se bruksrettledning for hvordan man får best utnyttelse av preparatet!

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

0 dager

Dose

NB! Maks. Konsentrasjon er 0,5 %!
Se etikett.

Filter

A1/P3

NAD

1000 ml/daa

Lagring

Tørt og frostfritt i lukket originalemballasje.

Avstand vann

Ikke relevant (kun i veksthus)

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Requiem Prime opptrer i