This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Revus 250 SC | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410273

Revus 250 SC

250 g mandipropamid pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, samt bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus tas opp i vokslaget på plantenes overflate og har både en kontakt- og god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonstiden. Revus er effektiv mot spiring av zoosporer og sporangiesporer og har derfor meget god virkning mot tørråte. Revus skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus brukes maksimalt 6 ganger pr. år og 4 ganger i strekk i potet.

I tomat i veksthus maksimalt 4 ganger pr. hold og i salat og ruccola på friland maksimalt 2 behandlinger pr. hold. Bruk deretter en behandling med et annet soppmiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Revus i den siste sprøytingen mot tørråte da Revus har svært kort behandlingsfrist. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Revus kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Tilsetning av klebemiddel er ikke nødvendig.

Regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Revus 250 kan fysisk tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Select + Renol og Titus. Ulike faktorer som vannkvalitet og temperatur kan påvirke blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først. Se blandetabell potet og blandetabell bladgjødslingsmidler.

Godkjenninger

Mot spinatskimmel i spinat.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l.

Behandlingsfrist

Potet og tomat:
3 dager
Salat og ruccola:
7 dager

Dose

Potet:
60 ml Revus i 20-30 liter vann pr. dekar. 
Tomat: 
20 ml Revus i 100 liter vann.
Bruk 300 l væske på 1000 m² ved 2 m høye planter.
Maks arealdose er 60 ml pr. 1000 m². 
Salat og ruccola:
60 ml pr. dekar med 7-10 dagers mellomrom avhengig av smittepress.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall, se sprøyteplan.

Filter

A1/P2

NAD

60 ml/daa

Lagring

Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Revus 250 SC opptrer i