This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Revus Top | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410284

Revus Top

250 g mandipropamid + 250 g dennokonazol pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i potet.

De to virkestoffene i Revus Top, mandipropamid og difenokonazol, komplementerer hverandre og gir en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid tas opp i vokslaget på planten og har translaminær effekt som hemmer sporespiring og mycelveksten til tørråte i inkubasjonstiden. Difenokonazol tas opp av planten og forhindrer mycelvekst i et bredt spekter av sopper, som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Revus Top skal brukes to ganger forebyggende når det er risiko for angrep. Normalt sammenfaller det med tørråtesprøyting i potetenes blomstringsperiode. I praksis blir det 2. og 4. (eller 3. og 5.) tørråtesprøyting.

Revus Top kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske, så pass derfor på å bruke nok vann/luft til også å dekke de nedre bladene godt, for det er her sykdommene ofte starter. Tilsetting av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus Top er regnfast når sprøytevæska er tørket inn på bladene. For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus Top til sammen ikke brukes mer enn 6 ganger pr. sesong og 4 ganger i strekk.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle innsektsmidler, ugrasmidler og de fleste bladgjødslingsmidler.
Se blandetabell potet og blandetabell bladgjødslingsmidler.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

3 dager

Dose

60 ml Revus Top i 15-60 liter vann pr. dekar. Max 2 behandlinger pr. sesong.

Filter

P2/A1

NAD

60 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Revus Top opptrer i