This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Saracen Delta | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410718

Saracen Delta

50 g florasulam + 500 g diflufenikan pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg, høstrug, rughvete og grasfrøeng i frøåret.

Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Saracen Delta er et flytende suspensjonskonsentrat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten.

Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplantene.  God effekt på balderbrå (ikke resistent), då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, stemor, tunbalderbrå, vassarve (ikke resistent) og vindelslirekne.  Mot meldestokk (vårkorn) kan effekten bli svak.  Optimal effekt oppnås ved behandling på ugrasets 1-3 bladstadiet og de er i god vekst. Det er viktig med god jordfuktighet for at DFF delen i midlet skal virke optimalt.

Saracen Delta virker ved temperaturer ned mot 3°C om plantene er i vekst. Et par dager med lett frost eller regn etter at midlet har tørket inn på bladene påvirker ikke effekten.

Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Blanding med Duplosan Max, Duplosan Meko, CDQ SX, Harmony Plus eller Pixxaro sikrer god effekt på meldestokk og flere andre arter. På felt med resistent vassarve er Duplosan Meko eller Tomahawk 200 en god blandingspartner. Ved resistent linbendel blandes inn ekstra med diflufenikan.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot frøugras i grasfrøgjenlegg med eller uten bygg eller hvete som dekkvekst.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

BBCH 32

Dose

Høstkorn:
BBCH 20-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml
Vårkorn (ikke havre):
BBCH 12-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml

Filter

A1/P3

NAD

10 ml/daa

Lagring

Originalemballasje, frostfritt

Avstand vann

10 m vegetert buffersone. Avdriftsreduserende tiltak, se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsyndet.no.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Saracen Delta opptrer i