This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Select + Renol | Plantekultur

Select + Renol

Varenr: 410318

240 g kletodim + 925 g vegetabilske oljer pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Select er tillatt brukt i potet, ert (konserves og til modning), oljerybs, oljeraps, lin (til teknisk forarbeiding), gulrot, kepaløk, jordbær på friland samt kløverfrøeng.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Select er et systemisk bladherbicid med særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre. I anbefalte doser har Select også en tilleggsvirkning mot kveke i åpen åkerkultur. Er kveke et problem anbefales spesialmidler siden behandlingstiden mot kveke og ettårige arter ofte vil være forskjellige. I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang veksttid, kan behandling på ny oppspiring eller gjenvekst være aktuelt. Ved hver behandling tilsettes Renol i samme dosering som Select. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst. Minste anbefalte dose brukes der ugraset er smått.

Ved nedbørunderskudd og/eller når graset er stort benyttes høyeste dosering. Ved delte doser bekjempes tunrapp, spillkorn og floghavre best på 2-3 bladstadiet. Kveke og andre flerårige grasarter må ha utviklet min. 3 blader ved sprøyting. Select stopper veksten noen dager etter sprøyting. Synlig virkning ses som mørkfarging av vekstpunkt og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en oransje til rødfiolett fargetone. Etter 2-5 uker er nedvisning av grasugraset fullstendig. Sprøyt på tørre blader. Ved kunstig vanning foretas behandlingen etter at plantene har tørket opp.

Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Bland ikke Select med andre ugrasmidler (med unntak av Matrigon) eller med mikronæringsstoffer. Slike midler kan benyttes inntil 5-7 dager før/ etter bruk av Select. Radrensing eller annen jordbearbeiding foretas tidligst én uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell.

Select har off-label godkjenning.
Mot ettårige ugras i vårløk.
Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg.
Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret.
Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
Kilde: Mattilsynet

Select har minor-use godkjenning.
Mot tunrapp og andre grasugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.
Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.
Mot ugras i purreløk.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 3 l Select + 1 x 3 l Renol

Behandlingsfrist:

Jordbær og bærbusker:
Før blomstring
Potet, ert, rybs, raps, gulrot, purre, kepaløk:
6 uker
Kjerne- og steinfrukt:
Før kartsetting

Dose:

40-50 ml Select + 40-50 ml Renol pr. daa.

Filter: P2/A1
NAD: 50 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Select + Renol opptrer i:

Virkningstabeller Select + Renol opptrer i

Grasugras

Ugras