This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Select + Renol | Plantekultur
Ingen treff

Select + Renol

240 g kletodim + 925 g vegetabilske oljer pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Select er tillatt brukt i potet, ert (konserves og til modning), oljerybs, oljeraps, lin (til teknisk forarbeiding), gulrot, kepaløk, jordbær på friland samt kløverfrøeng.

Select er et systemisk bladherbicid med særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre. I anbefalte doser har Select også en tilleggsvirkning mot kveke i åpen åkerkultur. Er kveke et problem anbefales spesialmidler siden behandlingstiden mot kveke og ettårige arter ofte vil være forskjellige. I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang veksttid, kan behandling på ny oppspiring eller gjenvekst være aktuelt. Ved hver behandling tilsettes Renol i samme dosering som Select. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst. Minste anbefalte dose brukes der ugraset er smått.

Ved nedbørunderskudd og/eller når graset er stort benyttes høyeste dosering. Ved delte doser bekjempes tunrapp, spillkorn og floghavre best på 2-3 bladstadiet. Kveke og andre flerårige grasarter må ha utviklet min. 3 blader ved sprøyting. Select stopper veksten noen dager etter sprøyting. Synlig virkning ses som mørkfarging av vekstpunkt og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en oransje til rødfiolett fargetone. Etter 2-5 uker er nedvisning av grasugraset fullstendig. Sprøyt på tørre blader. Ved kunstig vanning foretas behandlingen etter at plantene har tørket opp.

Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Bland ikke Select med andre ugrasmidler (med unntak av Matrigon) eller med mikronæringsstoffer. Slike midler kan benyttes inntil 5-7 dager før/etter bruk av Select. Radrensing eller annen jordbearbeiding foretas tidligst én uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider og enkelte bladgjødslingsmidler.
Se blandetabeller.

Godkjenninger

Mot ettårige ugras i vårløk.
Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg.
Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret.
Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
Kilde: Mattilsynet

Mot tunrapp og andre grasugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.
Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.
Mot ugras i purreløk.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 3 l Select + 1 x 3 l Renol

Behandlingsfrist

Jordbær og bærbusker:
Før blomstring
Potet, ert, rybs, raps, gulrot, purre, kepaløk:
6 uker
Kjerne- og steinfrukt:
Før kartsetting

Dose

40-50 ml Select + 40-50 ml Renol pr. daa.

Filter

P2/A1

NAD

50 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Select + Renol opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur