This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Serenade Aso | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410285

Serenade Aso

13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713 pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Biologisk produkt mot soppsykdommer i potet, korn, raps og ryps, tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland. Mot svartskurv, sølvskurv og andre skallpåvirkende sykdommer i potet, samt enkelte soppsykdommer i korn og oljevekster. Godkjent både til økologisk og konvensjonell produksjon.

Preparatet er formulert som et suspensjonskonsentrat og virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Inneholder mikroorganismen Bacillus subtilis. Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer.

Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for at skadegjørere skal utvikle resistens mot Bacillus subtilis QST 713. Svært fleksibel i bruk, kan brukes igjennom hele vekstperioden og har ikke behandlingsfrist. Tidsintervallet mellom to behandlinger må være minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter.

Blandbarhet: Kan brukes alene eller blandes med aktuelle preparater. Kannen må ristes godt før utblanding. Sprøyta må være godt rengjort før bruk. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år.

Godkjenninger

Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus.
Mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 x 10 l

Behandlingsfrist

0 dager

Dose

200-800 ml/daa

Filter

A1/P2

NAD

200 g/daa

Lagring

Mørkt, kjølig og frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Serenade Aso opptrer i